Partneri

Odborní partneri

Horská záchranná služba (HZS)

HZS je štátna rozpočtová organizácia, jej zriaďovateľom je Ministerstvo vnútra SR, jej činnosť je riadená zákonom č. 544/2002. Patrí medzi zložky Integrovaného záchranného systému a na zákonom stanovenom území vykonáva horskú záchrannú činnosť. Záchranári HS-VF sú jej dobrovoľnými zmluvnými členmi v sekciách A,B,C. V Školiacom stredisku HZS naši záchranári získavajú odbornú spôsobilosť na výkon záchrany v horách a na zjazdových tratiach.


Asociácia horských záchranárov (AHZ)

Asociácia horských záchranárov je stavovská organizácia, ktoré spája profesionálnych a dobrovoľných horských a lyžiarskych záchranárov na Slovensku. Záchranári HS-VF nie sú výnimkou.


Technická a materiálna podpora

JaMiS Martin s.r.o.

Podpora HS-VF v oblasti dopravy a technikywww.websupport.sk

Websupport.sk podporuje HS-VF poskytnutím bezplatného hostingu pre tieto webstránky


Locus Map

Outdoorová navigačná aplikácia pre profesionálov.


Petzl je vedúci inovátor vo vertikálnom svete už od 70 rokov minulého storočia a je spojený so všetkými dôležitými aktivitami v oblasti výškových prác, jaskyniarstva, horolezectva a záchranárstva. Sme vždy v úzkom kontakte s profesionálmi aj nadšencami outdoorových športov. Ceníme si ich názor, ktorý nám pomáha prinášať inovačný prístup a dosahovať najvyššiu kvalitu.


Finančná podpora

Nadácia Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje aktivity Horskej služby Veľká Fatra prostredníctvom svojich grantových programov.


Nadácia SPP

Nadácia SPP podporuje aktivity Horskej služby Veľká Fatra prostredníctvom svojich grantových programov.


Žilinský samosprávny kraj

Horskú službu Veľká Fatra finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.


Foresta SK, a.s.

Horskú službu Veľká Fatra finančne podporila Foresta SK, a.s.