Partneri

Odborní partneri

 

Horská záchranná služba (HZS)

HZS je štátna rozpočtová organizácia, jej zriaďovateľom je Ministerstvo vnútra SR, jej činnosť je riadená zákonom č. 544/2002. Patrí medzi zložky Integrovaného záchranného systému a na zákonom stanovenom území vykonáva horskú záchrannú činnosť. Záchranári HS-VF sú jej dobrovoľnými zmluvnými členmi v sekciách A,B,C. V Školiacom stredisku HZS naši záchranári získavajú odbornú spôsobilosť na výkon záchrany v horách a na zjazdových tratiach.

 

Asociácia horských záchranárov (AHZ)

Asociácia horských záchranárov je stavovská organizácia, ktoré spája profesionálnych a dobrovoľných horských a lyžiarskych záchranárov na Slovensku. Záchranári HS-VF nie sú výnimkou.

 


Technická a materiálna podpora

 

 

JaMiS Martin s.r.o. – podpora HS-VF v oblasti dopravy a techniky

 

 

 

DEMRO

 

 

 

ZAJO – Najväčšia slovenská outdoorová značka podporuje HS-VF špecializovaným programom ZAJO – Mountain Rescue. Technická vyspelosť materiálov a široké spektrum funkčných produktov ZAJO nám pomáha zdolávať vrtochy všetkých ročných období. 

 

 

 

 

 

 

Locus Map – outdoorová navigačná aplikácia pre profesionálov.

 

 


Finančná podpora

 

 

Nadácia Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje aktivity Horskej služby Veľká Fatra prostredníctvom svojich grantových programov.

 

 

Nadácia SPP

Nadácia SPP podporuje aktivity Horskej služby Veľká Fatra prostredníctvom svojich grantových programov.

 

 

 

Žilinský samosprávny kraj

Horskú službu Veľká Fatra finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

 

 

 

 

 


Reklamný partner