O Nás

Horská služba Veľká Fatra

Horská služba Veľká Fatra je špecializované výberové horské záchranné združenie. Sme samostatný právny subjekt združujúci dobrovoľných záchranárov a pôsobiaci v horstvách Veľká Fatra a Lúčanská Malá Fatra s viac ako 60 ročnou históriou. Oblasť pôsobnosti HS-VF rozlohou takmer dva krát prevyšuje rozlohu Vysokých Tatier.

Poslanie HS-VF

Prvoradým poslaním HS-VF je vykonávanie záchrany života a ochrany zdravia v horách a na lyžiarskych tratiach, zdravotnícka a záchranná asistencia pri športových a spoločenských akciách v horách, ako aj prevencia a osveta. HS-VF má v súčasnosti 22 aktívnych službukonajúcich členov a 1 čakateľa.

Všetci naši záchranári sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon záchrany na lyžiarskych tratiach a/alebo záchrany na horách v zmysle zákona č. 544/2002 Z.z.

Približne tretina našich záchranárov má zdravotnícke vzdelanie minimálne na úrovni zdravotnícky záchranár, ktoré nadobudli niekoľkoročným náročným štúdiom popri zamestnaní. Väčšina z nich sú aktívni horolezci a skialpinisti.

Členovia HS-VF pracujú bez nároku na odmenu popri svojom zamestnaní a sú nenahraditeľným ohnivkom v reťazi záchrany ľudského zdravia a života. Robia tak vo svojom voľnom čase a často vedome vstupujú do objektívneho rizika v snahe pomôcť človeku v núdzi.

Medzi našich hlavných odborných partnerov patrí Horská záchranná služba (HZS) a Asociácia horských záchranárov (AHZ). Naši záchranári sú zmluvnými členmi oboch menovaných organizácií v sekciách A,B,C,E. V prípade potreby reagujeme na výzvy IZS a HZS a aktiváciou poplachového plánu nasadzujeme našich ľudí.

Medzi hlavné činnosti HS-VF v oblasti záchrany života, prevencie úrazov, a zaistenia bezpečného pohybu v horách patrí:

  1. Záchrana v horskom teréne
  2. Záchrana na lyžiarskych tratiach
  3. Záchranárske zabezpečenie športových akcií v horách
  4. Prevencia a osveta

Dlhodobým partnerom HS-VF je stredisko Snowland Valčianska dolina, kde už od roku 2003 nepretržite zabezpečujeme záchrannú činnosť na lyžiarskej trati.