Bilancia zimnej sezóny 2023/2024

Tohoročná zima bola v porovnaní s klimatologickým normálom extrémne teplá. Zároveň bola bohatá na zrážky, ktoré boli v nížinách prevažne kvapalné. Aj kvôli tomu ostatnú zimnú sezónu hodnotíme ako silne podpriemernú tak z hľadiska dĺžky jej trvania, ako aj z hľadiska úrazovosti.

O bezpečnosť na svahoch lyžiarskeho strediska Snowland sme sa vo formáte 8/7 začali starať relatívne skoro, už 16.12.2023. Na režim 12/7 sme prešli 26.12.2023. Posledný raz sme do služby nastúpili už 25.2.2024, teda takmer o mesiac skôr ako minulý rok. Sumárne bola prevádzka v stredisku prerušená kvôli nepriaznivému počasiu na 14 dní.

V horskom teréne mimo lyžiarskych svahov sme zasahovali štyrikrát.

Približne 11% podiel na celkovom počte úrazov predstavovali úrazy ťažké, pri ktorých sa predpokladá chirurgická intervencia, možné dlhodobé následky a rekonvalescencia na úrovni niekoľkých týždňov. Zvyšok boli úrazy ľahké. Asistenciu leteckej záchrannej služby sme nevyužili ani raz.

Výber zo štatistík IKAR v zimnej sezóne 2023/2024:

Počet dní v službe58
Počet zásahov41
Počet zásahov na zjazdových tratiach37
Počet zásahov v horách4
Počet neúrazových stavov6
Počet nasadených záchranárov85
Počet hodín v službe1362

Záchranári HS-VF ďakujú za priazeň a podporu, prajú všetkým pevné zdravie a tešia sa na skoré „neúrazové“ videnie v horách a na svahoch 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *